Úvod

Občianske združenie HUSKY positive bolo založené v roku 2015.
Vzniklo na základe šírenia osvety a komunikácie medzi ľuďmi milujúcimi toto severské plemeno. Zo začiatku to boli len stretnutia, kde sme si vymieňali skúsenosti či postrehy vyplývajúce z každodenného života s Huskym. Naše združenie je od roku 2015 je organizátorom Dog Days - festival psích športov, ktorý sa každý rok teší veľkému záujmu nie len priaznivcov tohoto severského plemena. Pod záštitou HUSKY positive sa od roku 2018 organizujú akcie zamerané na výchovu a športové aktivity so severskými plemenami. V roku 2019 sa zakladá športový klub HUSKY positive.